Mahdollisuus vaikuttaa

Yhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan koko alan kehitykseen osallistumalla oman aktiivisuutesi ja kiinnostuksesi mukaisesti erilaisiin työryhmiimme, joissa viedään eteenpäin koko modernien viemärinsaneerausmenetelmien tulevaisuutta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tällä hetkellä aktiivisimmat työryhmät toimivat laadun sekä standardisoinnin puolella mutta uusia työryhmiä perustetaan aina tilanteen mukaan uusien ajankohtaisten aiheiden ympärille.

Teemme myös tiivistä kehitystyötä alalla yhteistyössä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Kiinteistöliiton, Ympäristöministeriön, VTT:n ja Finanssiala ry:n kanssa parantaaksemme modernien viemärisaneerausmenetelmien toimintaedellytyksiä entisestään.

Näkyvyyttä ja yhteismainontaa

Yhdistyksen jäsenenä saat yritystietosi kotisivullemme ja pääset osallistumaan mahdollisiin yleisölle järjestettäviin tapahtumiin yhteistyössä esimerkiksi asukasyhdistysten tai Kiinteistöliiton kanssa. Pyrimme saamaan positiivista julkisuutta myös ammattilehdissä sekä muutenkin panostamme alan tunnettavuuden parantamiseen yleisellä tasolla eri viestintäkanavissa. Yrityksenne voi myös itse mainostaa kuuluvansa MoMent ry:n.

Kursseja ja koulutusta

Yhdistyksen jäsenyritykset järjestävät monipuolista koulutusta yksin ja yhteistyössä eri koulutuslaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa. MoMent ry:n jäsenet ovat oikeutettuja saamaan reiluja alennuksia myös ulkopuolisten tahojen järjestämistä koulutuksista. Yksi tärkeimmistä koulutuskursseista on viemärisaneeraajien henkilösertifiointikoulutus yhteistyössä Työtehoseuran kanssa.

Muu yhdistys- sekä jäsentoiminta

Järjestämme jäsenillemme vuosittain muutamia yhteistapahtumia rennommassa ympäristössä. Lisäksi järjestämme yritysvierailuja, yhteisiä messu- ja näyttelymatkoja sekä erilaisia pienempiä koulutus- ja tietoiskutapahtumia satunnaisesti. Tapaamisilla tutustut myös muihin yrittäjiin ja vaikuttajiin sekä pääset verkostoitumaan tehokkaasti.

Tiedotus

Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti www-sivujen kautta, jotka löytyvät osoitteesta https://momentry.fi. Lisäksi lähetämme sähköpostitse jäsenillemme ajankohtaistietoa tulevista tapahtumista sekä alamme kehityksestä yleisesti. Pyrimme saamaan äänemme kuuluviin myös ammattilehtien välityksellä kulloisistakin polttavista ajankohtaisaiheista. Tavoitteenamme on lisätä ja parantaa alan tunnettavuutta sekä luotettavuutta kokonaisvaltaisesti avoimen tiedottamisen kautta.