Mitä on sukitus tai sukkasujutus?

Eri sujutuksen lajeja on useita: pakko-, pitkä-, pätkä-, muotoputki ja sukkasujutus. Näistä jälkimmäistä kutsutaan usein sukitukseksi. Menetelmässä tehdasvalmisteinen polyesterikudos kyllästetään epoksilla ja kyllästetty sukka ammutaan paineilman avulla puhdistetun vanhan putken sisään. Menetelmän avulla vanhan huonokuntoisen putken sisään muodostuu uusi saumaton, kestävä ja tiivis uusi putki, joka vastaa ominaisuuksiltaan uutta muoviputkea.

 

Sukitus ja sujutus, eri sisäpuoliset saneerausmenetelmät

Sisäpuolista saneerausta voidaan tehdä joko pinnoittamalla, putkittamalla tai sukittamalla. Näistä menetelmistä pinnoittaminen on putken sisäpinnan maalaamista eikä sillä siten saavuteta kuin 10-15 vuoden pidennys putken ikään. Tästä syystä pinnoittamisen suosio on jatkuvasti laskemassa. Putkittamisessa vanhan putken sisään luodaan joko harjaamalla tai ruiskuttamalla itsekantava uusi putki. Menetelmä on pinnoittamista parempi tapa mutta putkittamalla putken ongelmakohdat eivät tule kunnolla tehtyä: liitoskohdat, koonmuutokset ja haarakohdat. Myös putkittamisen suosio on pienentymässä, koska se tarjoaa ylivoimaiset ominaisuudet pinnoittamisen ja putkittamiseen verrattuna.

 

Projektin työvaiheet

Sukituksessa vanhan puhdistetun putken sisään asennetaan paineilman avulla kaksikomponenttisella epoksihartsilla kyllästetty sukka. Kovetuttuaan sukka muodostaa tiiviin, kestävän ja saumattoman uuden putken vanhan putken sisälle. Viemäreiden sukitusmenetelmän päävaiheet ovat:

 1. Työalue suojataan, WC-istuimet ja hajulukot irrotetaan
 2. Putket puhdistetaan sisäpuolisesti joko rassaamalla (valurautaputket) tai harjaamalla (muoviputket). Vanhatkin putket kestävät nykymenetelmillä hyvin puhdistuksen
 3. Puhdistetut putket kuvataan viemärikameralla
 4. Putket sukitetaan tietyssä järjestyksessä, usein alkaen isommista putkista päätyen pienempiin. Kyllästetty sukka asennetaan asennusrumppun, jonka avulla se ammutaan vanhan putken sisälle. Sukitusurakan yhteydessä vanhoihin valurautaisiin lattiakaivoihin asennetaan muovinen insertti.
 5. Putket kuvataan uudestaan
 6. WC-istuimet ja hajulukot asennetaan takaisin paikoilleen, suojat poistetaan ja paikat siivotaan
 7. Tilaajalle luovutetaan loppudokumentaatio käsittäen tyypillisesti putkien videokuvaukset, huolto- ja käyttöohjeet, takuutodistus ja ns. punakynäpiirustus

Sukitettu putki vastaa ominaisuuksiltaan uutta muoviputkea ja sille on sertiifioitu käyttöikää vähintään 30-50 vuotta. Putkien haarakohdat voidaan tehdä joko limisukittamalla tai erillisten haarakappaleiden avulla. Sukitettaessa putken sisään syntyy saumaton, kestävä ja tiivis uusi putki. Juuri putkiosien liitoskohdat ovat perinteisen putkiremontin suurin riskitekijä.

Sukitus soveltuu kaikille putkimateriaaleille: valurauta, muovi, ruukku ja betoni. Sukitus on hyvin monipuolinen saneerausmenetelmä, se soveltuu omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin sekä liike- ja teollisuusrakennuksiin. Kunnallisen sektorin viemäriputkia on saneerattu sukittamalla jo 70-luvulta lähtieen.

 

Sukituksen edut perinteiseen putkiremonttiin verrattuna

 1. Nopeus. Kerrostalossa asuntokohtainen työaika on 1-3 viikkoa ja omakotitalon kaikkien putkien sukitus hoituu 1-2 viikossa talon koosta riippuen. Pienet paikkakorjaukset hoituvat useimmiten päivässä, jopa tunneissa.
 2. Siisteys. Työ tehdään putkien sisällä viemärilähtöjen kautta. Asunnoissa ei ole tarvetta pölyisille piikkaustöille, jolloin ei tarvita myöskään hankalia pölyseiniä
 3. Edullisuus. Sukittamalla tehty viemäriremontti on aina perinteistä remonttia edullisempi vaihtoehto. Yhden kylpyhuoneen remontti perinteisen remontin yhteydessä maksaa noin 7500 e mutta sukitusremontissa näitä erillisiä kylpyhuoneremontteja ei ole tarvetta tehdä. Toki ne voidaan tehdä, jos tilaaja näin haluaa.
 4. Helppous. Kotona voi asua, elii ole tarvetta kalliille sijaisasunnolle.
 5. Ympäristöystävällisyys. Jätettä syntyy vähän, koska rakenteita ei pureta.
 6. Asukasystävällisyys. Urakan ajaksi asuntoon tuodaan kuivakäymälä, jonka tyhjennyksestä huolehtii urakoitsija. Talon alla olevien pohjaviemäreiden kunnostuksen ajaksi taloyhtiön kellariin asennetaan viemäreiden ohipumppausjärjestelmä, minkä ansiosta asuntojen viemärit toimivat normaalisti pohjaviemäreiden saneeraamisen ajan. Vesi tulee hanoista normaalisti koko urakan ajan.
 7. Laatu. Sukitettu putki vastaa kestävyydeltään uutta muoviputkea ja sille on tutkitusti käyttöikää vähintään 50 vuotta. Useilla alan toimijoilla on VTT:n myöntämä menetelmäsertifikaatti sukitukselle, lisäksi saksalainen DiBt on sertifioinut tuotteita.
 8. Joustavuus. Sukituksen jälkeen voidaan tehdä vesiputkien uusiminen tai saneerata kylpyhuoneremontit ilman ongelmia tai edeltävästä sukituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia.
 9. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Osa vakuutysyhtiöistä hyväksyy sukitetut putket uusiksi putkiksi, esim. IF tekee näin.

Takuu. Sukitusyritykset myöntävät sukitetulle putkelle 15-40 vuoden vuotamattomuustakuun. Lisäksi työlle myönnetään normaali YSE98 mukainen kahden vuoden täystakuu.

 

Milloin viemäri tulisi uusia?

Vanha valurautainen viemäriputki kestää arviolta 40-50 vuotta, jonka jälkeen se on tavalla tai toisella korjattava. Tänä päivänä saneerataan eniten 60- ja 70-luvun rakennuksia ja 80-luvun talojakin on jo työ alla.

Ensimmäisiä oireita viemäreiden huonosta kunnosta ovat huono vetäminen, viemäreiden pulputus, pistemäiset vuodot ja hajuhaitat. Kohteessa voidaan tehdä tarvittaessa viemäreiden kuntotutkimus, jonka avulla voidaan selvittää kuinka huonossa kunnossa kohteen putket ovat. Usein tosin putkien ikä kertoo jo melko tarkkaan niiden kunnostustarpeen.

Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus on aina mahdollista ja käytännössä aina se on perinteistä remonttia edullisempi vaihtoehto!


Yleistä aiheeseen kuuluvaa sanastoa:

Höyrypannu
höyrypannulla saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen

Huulloslevy
valurautaisen lattiakaivon osa, jossa huoltotulppa

Kokoojaviemäri
viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste

Hulevesiviemäri
sulamis- ja sadevesiviemäri

Lattiakaivoinsertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle

Alipaineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla

Paineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade-, tai perustusten kuivatusvesi pumpataan eteenpäin

Pystyviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45°. Kerrostaloissa päällekkäisten asuntojen kerroshajotus johdetaan pystyviemäreihin, joita myöden jäte päätyy talon alla oleviin pohjaviemäreihin

Sadevesi / hulevesi
maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi

Ryömintätila
rakennuksen alapohjan alla oleva tila, jossa vesi- ja viemäriputket kulkevat

Sekaviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä. Sekaviemäröinti on käytössä esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa

Tonttiviemäri
viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin kunnan omistamaan kokoomaviemäriin

Tuuletusviemäri
putki viemärin paineen vaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi. Pystyviemärit jatkuvat talon katolle tuuletusputkina

Vaakaviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45°

Vesilukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä. Keittiön ja käsienpesualtaan altaan alla on vesilukot, samoin lattiakaivo toimii vesilukkona