Milloin putkiremontti tulee tehdä?

Viemäriputkien ikä on helpoin tapa määrittää putkiremontin tarve. Vanha valurautaputki kestää noin 40-50 vuotta, eli tänä päivänä saneerataan 60- ja 70-lukujen taloja. Samoihin aikoihin käytettiin myös muoviputkea ja sen osalta putkiremontti on myös ajankohtaista. Muoviputki ei luonnollisesti ruostu mutta, osa silloin käytetyistä putkista ns. lasittuu, eli muovista haihtuvat liuottimet pois. Jäljelle jää kova muovi, joka murtuu pienestäkin kosketuksesta, kuten lasi.

Putkien sukitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen kuin putket alkavat vuotamaan. Yksikin viemärivuoto saattaa aiheuttaa mittavan vesivahingon rakennuksessa.

Vesiputkien kestoikä on suunnilleen sama kuin viemäreilläkin, eli saneeraus kannattaa tehdä samoihin aikoihin.

 

Putkiremontin hinta – mistä se koostuu?

Putkiremontissa reilusti yli puolet kokonaishinnasta on työn osuutta, kyseessä on käsityönä tehtävä saneeraus jossa on paljon rakenteiden purkutöitä. Noin kolmasosa kustannuksista on materiaalikuluja ja loput kalustokustannusta jne.

Perinteinen putkiremontti edellyttää huomattavan määrän suunnittelutyötä: putkien reititykset, kannakointi, kylpyhuone kokonaisuudessaan, vanhan ja uuden rakenteen liittäminen toisiinsa jne.

Mikäli perinteiseen putkiremonttiin yhdistetään myös sähköjen uusiminen, saattaa koko urakka maksaa pääkaupunkiseudulla helposti 1200 e/m2.

 

Voiko tämän tehdä itse?

Perinteisen putkiremontin voi periaatteessa tehdä itsekin mutta työ edellyttää huomattavia taitoja rakentamisesta sekä putkitöistä. On suositeltavaa jättää työ ammattilaisen tehtäväksi, jo pelkästään vakuutusturvan takia.

 

Remontin vaiheet

  1. Työalueet suojataan, WC-istuimet ja hajulukot irrotetaan
  2. Talon pystykuilut piikataan auki, samoin kaikki kylpyhuoneiden seinä- ja lattiarakenteet puretaan raakabetonille saakka.
  3. Vanhat vesi- ja viemäriputket puretaan pois talon rakenteista
  4. Uudet vesi- ja viemäriputket rakennetaan vanhoille paikoilleen
  5. Rakennetaan uusi kylpyhuone vesieristeineen
  6. Työaikaiset suojat poistetaan ja suoritetaan  loppusiivous
  7. Tilaajalle luovutetaan loppudokumentaatio

 

Milloin perinteistä putkiremonttia toteutetaan?

Perinteisen putkiremontin suosio laskee vuosi vuodelta, koska sisäpuolisesti tehdyn remontin edut ovat kiistattomat perinteiseen remonttiin verrattuna. Perinteinen remontti puoltaa paikkaansa, jos asunnossa halutaan esim. yhdistäää vierekkäin oleva WC ja kylpyhuone yhdeksi isommaksi kylpyhuoneeksi. Tällöinhän kylpyhuoneremontti olisi joka tapauksessa tehtävä. 


Yleistä aiheeseen kuuluvaa sanastoa: 

Pystykaivo
lattiakaivo, jossa purkusuunta on alaspäin

Viemäripiste
viemärikalusteella varustettu viemäröintipaikka

Viettoviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan painovoimaisesti alavirtaan

Vähimmäiskaltevuus
viettoviemärin pienin sallittu kaltevuus, jossa viemäri toimii ilman tukkeutumista. Normaalisti viemäriputkien kaltevuus on 1/100, eli metrin matkalla viemäri menee yhden senttimetrin alaspäin

Umpivirtausjärjestelmä
täyden putken virtaamalla toimiva katon sadevesijärjestelmä

Padotusventtiili
venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi väestösuojien sulkuhuoneiden lattiakaivot on varustettu Triplex -vaakapadotusventtiileillä, hyödyllinen, kun kysessää on saneeraus tai putkiremontti

Preliner
sukitusmateriaali, joka asennetaan saneerattavaan osuuteen ennen varsinaista sukkaa esim. pohjavesialueilla ja saneerattavan putken ollessa vaurioitunut (terävät reunat, yms.)

Sisäpussi
avopääsukituksissa käytettävä materiaali, joka asennetaan sukan sisälle puristamaan sukka putken seinämille. Käytetään myös liima-avopään valmistuksessa

Sujutustykki
kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien sukitukseen kerroshajotuksessa

Sukitusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

Haarakappale
tehdastekoinen kappale, joka asennetaan saneerattavan putkiston haaraan. Haarakappale valmistetaan yleisesti PU -kalvollisesta huovasta tai lasikuidusta

Silikonibladderi
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu

Pakkaaja
bladderin sisällä oleva taipuisasta runko-osasta ja pakkaajan päistä koostuva työkalu

Patch repair
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus, aiheena putkiremontti

Paikkakorjaus
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus

Injektointi
menetelmä, jossa vanhan ja uuden putken välinen tila täytetään vaahtobetonilla. Injektoinnilla voidaan korjata myös vuotava betoniputki ja -kaivo

Insertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle

Rassaus
rassaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti useimmiten ketjurasseilla

Ruiskubetonointi
menetelmä, jossa kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia pyörivällä keskipakoissuuttimella (sentrifugi). Tarvittaessa käytetään betoniverkkoa lujittamaan betonia.

Valurautaputki
valurautaputkia käytettiin ja käytetään edelleen viemäröinnissä. Valurautaputket ruostuvat ja syöpyvät viemärikaasujen vaikutuksesta ja niiden liitoskohdat ovat alttiita vuodoille. Vanhat valurautaputket kestävät arviolta 40-50 vuotta, jonka jälkeen ne pitää saneeerata, eli niille tehdään putkiremontti

Viemärikuvaus
viemäreiden kuvaus kameralla ennen ja jälkeen sukituksen kertoo niiden kunnosta ja sukituksen onnistumisesta. Käytetään myös viemäreiden kuntotutkimuksissa sekä painehuuhtelun työn tulosten arvioinnissa

Korjauspanta
putken saumakohdan tai vuodon korjaamiseen tarkoitettu kaksikomponenttisella aineella tiivistetty teräsholkki, joka asennetaan tiiviisti putken sisäpintaa vasten

Pihakaivo
talojen pihassa olevat sade- tai jäteveden kokoojakaivot

Sakka eli sedimentti
viemäreissä kulkeva jäte sakkautuu ja sedimentoituu ajan kuluessa putken reunamille. Vuosikymmenten kuluessa putken sisähalkaisija pienenee murto-osaan entisestä ja tukoksia syntyy yhä helpommin. Sakan takia taloon voidaan joutua tekemään putkiremontti

Saneerauskaivo
betonisen pihakaivon sisään asennettava muovinen kaivo. Myös valurautaisen lattiakaivon sisään asennettava muovinen kaivoinsertti

Liittymäpora
liittymäpora tai robottipora on kameralla varustettu porauslaite, joka liikkuu sukitetun putken sisällä ja jonka avulla hajotusten liittymäkohdat porataan auki

Sentrifugi
työkalu, jolla kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia

Viemärihajotus
viemärihajotus on esimerkiksi asunnon vaakasuuntainen viemäri, joka liittyy pystyviemäriin. Kerrostalossa pystyviemärit keräävät asuntojen viemärihajotuksen ja kuljettavat jätteen talon kellariin

Haaraviemäri
haaraviemäri on esimerkiksi asunnon viemäri, joka liittyy pystyviemäriin

Mankeli
laite, jota käytetään sukan kyllästämisessä. Mankelin avulla säädellään uuden putken seinämän vahvuutta. Mankeleita on sekä käsi- että sähkökäyttöisiä erikokoisille sukille

Muoviputki
muoviputket alkoivat yleistymään viemäröinneissä 1960- ja 70-luvuilla. 1960- ja 70 -lukujen PVC -muoviset viemärit haurastuvat (eli lasittuvat) ajan myötä UV-säteilyn vaikutuksesta ja ovat alttiita halkeamille. Lisäksi vanha muoviputki ei kestä kuumaa vettä. Voivat olla syy, että asuntoon tehdään putkiremontti

Virsikirja
sukitetun haaraviemärin hiontaa käytettävä työkalu, johon kiinnitetyt hiomapaperit hiovat haaran täyteen virtaukseen