Modernit viemärisaneerausmenetelmät

Moderneissa viemärisaneerausmenetelmissä vanhoja putkia ei kaiveta esille, vaan putket uusitaan sisäpuolisesti vanhoille paikoilleen ilman tarvetta rakennusteknisille töille. Modernit menetelmät rantautuivat suomeen 70-luvulla, jolloin kunnallisella puolella alettiin sukittamalla saneeraamaan viemäriputkia. Putkien halkaisijat yltävät aina 2.5 metriin saakka kunnallisissa viemäreissä. Isojen putkien sukituksessa eli sukkasujutuksessa epoksilla kyllästetty polyesterihuopa ammutaan veden aikaansaaman paineen avulla puhdistetun vanhan putken sisälle. Putken sisälle muodostuu saumaton, tasalaatuinen ja kestävä uusi putki. Muita isoissa putkissa kunnallisella puolella käytettäviä menetelmiä ovat pitkä-, pakko-, muotoputki- ja pätkäsujutus.

Ruotsista rantautunut kiinteistöjen viemäreiden sisäpuolinen saneeraus alkoi yleistyä Suomessa 2000 -luvun puolivälissä, ensimmäinen käytetty menetelmä oli pinnoittaminen. Tässä menetelmässä puhdistetun vanhan putken sisälle joko ruiskutetaan tai harjataan pinnoiteainetta, tavoitteena on lopettaa valurautaputken ruostuminen sisäpuolelta. Pinnoittamisessa putken sisälle ei synny itsekantavaa uutta putkea. Putkittamisessa menetelmä on sama kuin pinnoittamisessa mutta pinnoiteainetta laitetaan putken sisälle useampi kerros, jolloin lopputulos on itsekantava uusi putki ja samalla saadaan pitkäikäisempi ratkaisu.

Sukitus levisi 2008 alkaen kunnalliselta puolelta kerrostalojen sisälle pieniin putkikokoihin. Pienemmissä putkissa sukka ammutaan paineilman avulla vanhan putken sisään. Työkalupuolen tuotekehityksen avulla sukitus saatiin 2010 toimimaan myös aivan pienimmissä putkissa, jolloin kaikki kerrostalon putket pystyttiin sukittamaan. Samalla menetelmä levisi myös rivi- ja omakotitaloihin. Hybridiremontti taas hyödyntää perinteisen putkiremontin ja modernien menetelmien parhaita puolia.

Pinnoitus on edelleen käytössä pienten putkikokojen saneeraamisessa mutta sukituksen suosion kasvaessa pinnoituksien osuus pienenee. Sukituksen etuna on sen tasalaatuisuus verrattuna pinnoittamiseen.

Modernit menetelmät voivat tällä hetkellä Suomessa erittäin hyvin, ne valtaavat joka vuosi markkinaosuutta perinteiseltä remontilta. Tämä ei ole ihme, sillä modernien menetelmien edut verrattuna perinteiseen putkiremonttiin ovat kiistattomat: nopeus, edullinen hinta, pieni asumishaitta, joustavuus, lopputuotteen laatu jne.


Alalla käytettyä sanastoa:

Pinnoitus
putken sisäpinnan käsittely erikoisvalmisteisella massalla

Putkitus
vastaava kuin pinnoitus mutta pinnoiteainetta laitetaan useita kerroksia, jolloin lopputuloksena on uusi itsekantava putki vanhan putken sisälle

Sukitus
epoksilla kyllästetty sukka ammutaan paineilman avulla puhdistettuun vanhaan putkeen. Putken sisälle muodostuu tiivis, saumaton ja itsekantava uusi putki

Pätkäsujutus
suora putkiosuus voidaan saneerata työntämällä tarkastuskaivosta sen sisälle uusia lyhyitä putkia, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat uuden pitkän putken vanhan putken sisälle

Ruiskuvalu
pinnoittaminen voidaan tehdä ruiskuttamalla massa puhdistetun vanhan putken sisälle

Epoksi, epoksihartsi
Epoksi on nestemäinen muovi, joka kovettuu lämmön avulla. Epoksia käytetään sukitussukan kyllästämisessä ja se kovetetaan höyryllä, kuumalla vedellä tai reaktion oman lämmön avulla uutta vastaavaksi putkeksi

Asennusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

Karstaus
karstaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti

Inversioasennus
tulee englanninkielen sanasta ”invert” – ”kääntää”. Kuvaa sukitusmenetelmää, jossa epoksilla kyllästetty sukan sisäpuoli kääntyy asennuksen aikana putken sisäpintaa vasten

Bladderi
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu

Ohipumppaus
menetelmä, jossa jäte- tai sadevedet ohjataan saneerattavan osuuden ohi työrauhan takaamiseksi. Nykyään lähes poikkeuksetta talon pohjaviemärit ohipumpataan niiden saneerauksen ajan, jotta asuntojen viemärit toimivat tämän ajan normaalisti

Avopääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden toinen pää ei ole näkyvissä. Voidaan toteuttaa sisäpussilla tai liima-avopäällä. Sisäpussia käytettäessä ja asennuksen valmistuttua sisäpussi kelataan pois putken sisältä.

Umpipääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden molemmat päät ovat näkyvissä

Liima-avopää
avopääsukitustapa, jossa sukan päähän liimataan sisäpussista lopuksi sukitusnarua vetämällä irrotettava kappale (painepussi)

Kytkentäviemäri
viemäri, jolla viemäröitävä laite yhdistetään kokoojaviemäriin

Erillisviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä, sade- ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä

Mitoitusvirtaama
vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo

Jetti
sukitustyökalu, jossa laitteen sisällä on kumipalje, joka kiinni paisuessaan luo tiiviin ilmalukon sukan ulko- ja sisäpuolen välille. Kun paineilmaa syötetään sukan sisäpuolelle, kääntyy jetin suuttimeen asennettu sukka oikeinpäin ja sukka tulee laitteesta ulos. Sen jälkeen avataan ilmalukko ja jetin sisään syötetään lisää sukkaa, suljetaan ilmalukko ja lisätään ilmaa sukan sisäpuolelle.

Normivirtaama
vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo

Pohjaviemäri
yleensä kiinteistön alla kulkeva kokoojaviemäri, joka johtaa jäte- tai sadevedet tonttiviemärin kautta kunnalliseen verkkoon

Höyrynkehitin
höyrykehittimellä saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen

Hajulevy
valurautaisen lattiakaivon hajulukon osa, jossa on huoltotulppa

Hajulukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä

Höyrypannu
höyrypannulla saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen

Huulloslevy
valurautaisen lattiakaivon osa, jossa huoltotulppa

Kokoojaviemäri
viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste

Hulevesiviemäri
sulamis- ja sadevesiviemäri

Lattiakaivoinsertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle

Alipaineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla

Paineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade-, tai perustusten kuivatusvesi pumpataan eteenpäin

Pystyviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45°. Kerrostaloissa päällekkäisten asuntojen kerroshajotus johdetaan pystyviemäreihin, joita myöden jäte päätyy talon alla oleviin pohjaviemäreihin

Sadevesi / hulevesi
maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi

Ryömintätila
rakennuksen alapohjan alla oleva tila, jossa vesi- ja viemäriputket kulkevat

Sekaviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä. Sekaviemäröinti on käytössä esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa

Tonttiviemäri
viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin kunnan omistamaan kokoomaviemäriin

Tuuletusviemäri
putki viemärin paineen vaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi. Pystyviemärit jatkuvat talon katolle tuuletusputkina

Vaakaviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45°

Vesilukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä. Keittiön ja käsienpesualtaan altaan alla on vesilukot, samoin lattiakaivo toimii vesilukkona

Pystykaivo
lattiakaivo, jossa purkusuunta on alaspäin

Viemäripiste
viemärikalusteella varustettu viemäröintipaikka

Viettoviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan painovoimaisesti alavirtaan

Vähimmäiskaltevuus
viettoviemärin pienin sallittu kaltevuus, jossa viemäri toimii ilman tukkeutumista. Normaalisti viemäriputkien kaltevuus on 1/100, eli metrin matkalla viemäri menee yhden senttimetrin alaspäin

Umpivirtausjärjestelmä
täyden putken virtaamalla toimiva katon sadevesijärjestelmä

Padotusventtiili
venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi väestösuojien sulkuhuoneiden lattiakaivot on varustettu Triplex -vaakapadotusventtiileillä

Preliner
sukitusmateriaali, joka asennetaan saneerattavaan osuuteen ennen varsinaista sukkaa esim. pohjavesialueilla ja saneerattavan putken ollessa vaurioitunut (terävät reunat, yms.)

Sisäpussi
avopääsukituksissa käytettävä materiaali, joka asennetaan sukan sisälle puristamaan sukka putken seinämille. Käytetään myös liima-avopään valmistuksessa

Sujutustykki
kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien sukitukseen kerroshajotuksessa

Sukitusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

Haarakappale
tehdastekoinen kappale, joka asennetaan saneerattavan putkiston haaraan. Haarakappale valmistetaan yleisesti PU -kalvollisesta huovasta tai lasikuidusta

Silikonibladderi
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu

Pakkaaja
bladderin sisällä oleva taipuisasta runko-osasta ja pakkaajan päistä koostuva työkalu

Patch repair
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus

Paikkakorjaus
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus

Injektointi
menetelmä, jossa vanhan ja uuden putken välinen tila täytetään vaahtobetonilla. Injektoinnilla voidaan korjata myös vuotava betoniputki ja -kaivo

Insertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle

Rassaus
rassaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti useimmiten ketjurasseilla

Ruiskubetonointi
menetelmä, jossa kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia pyörivällä keskipakoissuuttimella (sentrifugi). Tarvittaessa käytetään betoniverkkoa lujittamaan betonia

Valurautaputki
valurautaputkia käytettiin ja käytetään edelleen viemäröinnissä. Valurautaputket ruostuvat ja syöpyvät viemärikaasujen vaikutuksesta ja niiden liitoskohdat ovat alttiita vuodoille. Vanhat valurautaputket kestävät arviolta 40-50 vuotta, jonka jälkeen ne pitää saneeerata

Viemärikuvaus
viemäreiden kuvaus kameralla ennen ja jälkeen sukituksen kertoo niiden kunnosta ja sukituksen onnistumisesta. Käytetään myös viemäreiden kuntotutkimuksissa sekä painehuuhtelun työn tulosten arvioinnissa

Korjauspanta
putken saumakohdan tai vuodon korjaamiseen tarkoitettu kaksikomponenttisella aineella tiivistetty teräsholkki, joka asennetaan tiiviisti putken sisäpintaa vasten

Pihakaivo
talojen pihassa olevat sade- tai jäteveden kokoojakaivot

Sakka eli sedimentti
viemäreissä kulkeva jäte sakkautuu ja sedimentoituu ajan kuluessa putken reunamille. Vuosikymmenten kuluessa putken sisähalkaisija pienenee murto-osaan entisestä ja tukoksia syntyy yhä helpommin

Saneerauskaivo
betonisen pihakaivon sisään asennettava muovinen kaivo. Myös valurautaisen lattiakaivon sisään asennettava muovinen kaivoinsertti

Liittymäpora
liittymäpora tai robottipora on kameralla varustettu porauslaite, joka liikkuu sukitetun putken sisällä ja jonka avulla hajotusten liittymäkohdat porataan auki

Sentrifugi
työkalu, jolla kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia

Viemärihajotus
viemärihajotus on esimerkiksi asunnon vaakasuuntainen viemäri, joka liittyy pystyviemäriin. Kerrostalossa pystyviemärit keräävät asuntojen viemärihajotuksen ja kuljettavat jätteen talon kellariin

Haaraviemäri
haaraviemäri on esimerkiksi asunnon viemäri, joka liittyy pystyviemäriin

Mankeli
laite, jota käytetään sukan kyllästämisessä. Mankelin avulla säädellään uuden putken seinämän vahvuutta. Mankeleita on sekä käsi- että sähkökäyttöisiä erikokoisille sukille

Muoviputki
muoviputket alkoivat yleistymään viemäröinneissä 1960- ja 70-luvuilla. 1960- ja 70 -lukujen PVC -muoviset viemärit haurastuvat (eli lasittuvat) ajan myötä UV-säteilyn vaikutuksesta ja ovat alttiita halkeamille. Lisäksi vanha muoviputki ei kestä kuumaa vettä

Virsikirja
sukitetun haaraviemärin hiontaa käytettävä työkalu, johon kiinnitetyt hiomapaperit hiovat haaran täyteen virtaukseen