Modernit viemärisaneerausmenetelmät

Moderneissa viemärisaneerausmenetelmissä vanhoja putkia ei kaiveta esille, vaan putket uusitaan sisäpuolisesti vanhoille paikoilleen ilman tarvetta rakennusteknisille töille. Modernit menetelmät rantautuivat suomeen 70-luvulla, jolloin kunnallisella puolella alettiin sukittamalla saneeraamaan viemäriputkia. Putkien halkaisijat yltävät aina 2.5 metriin saakka kunnallisissa viemäreissä. Isojen putkien sukituksessa eli sukkasujutuksessa epoksilla kyllästetty polyesterihuopa ammutaan veden aikaansaaman paineen avulla puhdistetun vanhan putken sisälle. Putken sisälle muodostuu saumaton, tasalaatuinen ja kestävä uusi putki. Muita isoissa putkissa kunnallisella puolella käytettäviä menetelmiä ovat pitkä-, pakko-, muotoputki- ja pätkäsujutus.

Ruotsista rantautunut kiinteistöjen viemäreiden sisäpuolinen saneeraus alkoi yleistyä Suomessa 2000 -luvun puolivälissä, ensimmäinen käytetty menetelmä oli pinnoittaminen. Tässä menetelmässä puhdistetun vanhan putken sisälle joko ruiskutetaan tai harjataan pinnoiteainetta, tavoitteena on lopettaa valurautaputken ruostuminen sisäpuolelta. Pinnoittamisessa putken sisälle ei synny itsekantavaa uutta putkea. Putkittamisessa menetelmä on sama kuin pinnoittamisessa mutta pinnoiteainetta laitetaan putken sisälle useampi kerros, jolloin lopputulos on itsekantava uusi putki ja samalla saadaan pitkäikäisempi ratkaisu.

Sukitus levisi 2008 alkaen kunnalliselta puolelta kerrostalojen sisälle pieniin putkikokoihin. Pienemmissä putkissa sukka ammutaan paineilman avulla vanhan putken sisään. Työkalupuolen tuotekehityksen avulla sukitus saatiin 2010 toimimaan myös aivan pienimmissä putkissa, jolloin kaikki kerrostalon putket pystyttiin sukittamaan. Samalla menetelmä levisi myös rivi- ja omakotitaloihin. Hybridiremontti taas hyödyntää perinteisen putkiremontin ja modernien menetelmien parhaita puolia.

Pinnoitus on edelleen käytössä pienten putkikokojen saneeraamisessa mutta sukituksen suosion kasvaessa pinnoituksien osuus pienenee. Sukituksen etuna on sen tasalaatuisuus verrattuna pinnoittamiseen.

Modernit menetelmät voivat tällä hetkellä Suomessa erittäin hyvin, ne valtaavat joka vuosi markkinaosuutta perinteiseltä remontilta. Tämä ei ole ihme, sillä modernien menetelmien edut verrattuna perinteiseen putkiremonttiin ovat kiistattomat: nopeus, edullinen hinta, pieni asumishaitta, joustavuus, lopputuotteen laatu jne.


Alalla käytettyä sanastoa:

Pinnoitus
putken sisäpinnan käsittely erikoisvalmisteisella massalla

Putkitus
vastaava kuin pinnoitus mutta pinnoiteainetta laitetaan useita kerroksia, jolloin lopputuloksena on uusi itsekantava putki vanhan putken sisälle

Sukitus
epoksilla kyllästetty sukka ammutaan paineilman avulla puhdistettuun vanhaan putkeen. Putken sisälle muodostuu tiivis, saumaton ja itsekantava uusi putki

Pätkäsujutus
suora putkiosuus voidaan saneerata työntämällä tarkastuskaivosta sen sisälle uusia lyhyitä putkia, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat uuden pitkän putken vanhan putken sisälle

Ruiskuvalu
pinnoittaminen voidaan tehdä ruiskuttamalla massa puhdistetun vanhan putken sisälle

Epoksi, epoksihartsi
Epoksi on nestemäinen muovi, joka kovettuu lämmön avulla. Epoksia käytetään sukitussukan kyllästämisessä ja se kovetetaan höyryllä, kuumalla vedellä tai reaktion oman lämmön avulla uutta vastaavaksi putkeksi

Asennusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

Karstaus
karstaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti

Inversioasennus
tulee englanninkielen sanasta ”invert” – ”kääntää”. Kuvaa sukitusmenetelmää, jossa epoksilla kyllästetty sukan sisäpuoli kääntyy asennuksen aikana putken sisäpintaa vasten

Bladderi
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu

Ohipumppaus
menetelmä, jossa jäte- tai sadevedet ohjataan saneerattavan osuuden ohi työrauhan takaamiseksi. Nykyään lähes poikkeuksetta talon pohjaviemärit ohipumpataan niiden saneerauksen ajan, jotta asuntojen viemärit toimivat tämän ajan normaalisti

Avopääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden toinen pää ei ole näkyvissä. Voidaan toteuttaa sisäpussilla tai liima-avopäällä. Sisäpussia käytettäessä ja asennuksen valmistuttua sisäpussi kelataan pois putken sisältä.

Umpipääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden molemmat päät ovat näkyvissä

Liima-avopää
avopääsukitustapa, jossa sukan päähän liimataan sisäpussista lopuksi sukitusnarua vetämällä irrotettava kappale (painepussi)

Kytkentäviemäri
viemäri, jolla viemäröitävä laite yhdistetään kokoojaviemäriin

Erillisviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä, sade- ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä

Mitoitusvirtaama
vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo

Jetti
sukitustyökalu, jossa laitteen sisällä on kumipalje, joka kiinni paisuessaan luo tiiviin ilmalukon sukan ulko- ja sisäpuolen välille. Kun paineilmaa syötetään sukan sisäpuolelle, kääntyy jetin suuttimeen asennettu sukka oikeinpäin ja sukka tulee laitteesta ulos. Sen jälkeen avataan ilmalukko ja jetin sisään syötetään lisää sukkaa, suljetaan ilmalukko ja lisätään ilmaa sukan sisäpuolelle.

Normivirtaama
vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo

Pohjaviemäri
yleensä kiinteistön alla kulkeva kokoojaviemäri, joka johtaa jäte- tai sadevedet tonttiviemärin kautta kunnalliseen verkkoon

Höyrynkehitin
höyrykehittimellä saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen

Hajulevy
valurautaisen lattiakaivon hajulukon osa, jossa on huoltotulppa

Hajulukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä