Ensimmäiset kolme koulutustilaisuutta toteutettiin yhteistyössä MoMent Ry:n ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa Lahdessa 17-18.3.2016. Pienimuotoinen peruskoulutus sisälsi ensin teoriaopetusta moderneista saneerausmenetelmistä sekä sen jälkeen pajalla tutustuttiin yleisesti käytössä oleviin tavallisimpiin työkaluihin, kuten viemärikameroihin, sukitusrumpuihin, haarayhteen asennustyökaluihin ja rasseihin. Lisäksi käytiin läpi yksityiskohtaisesti asennuksiin liittyviä toimintatapoja sekä suoritettiin myös ”kylmäasennuksia” ilman massoja.

Rassi ja rassin käyttö… Opetuksesta vastasi Pertti Saastamoinen MoMent Ry:stä.

Myös viemärikameran toimintaan tutustuttiin ammattitaitoisessa opetuksessa.

Opiskelijat olivat selvästi innostuneita heille uusista ratkaisuista ja koulutusjaksojen päätteeksi saimmekin useita kyselyjä mahdollisista harjoittelupaikoista. Modernit viemärinsaneeraustekniikat eivät kyllä olleet tulleet useimmillekaan tutuiksi aiemmin eli pitämämme koulutus tuli todellakin tarpeeseen.

Myös koulutuksen sisältöä pidettiin tasapainoisena ja onnistuneena. Sopivasti perustietoa ensin luokassa ja tämän jälkeen käytännön tekemistä ja työkalujen hypistelyä pajalla. Opettajatkin olivat innolla mukana koulutuksessa ja näkivät koulutuksen selkeästi olleen onnistunut tapa lisätä modernien menetelmien tietoisuutta niin opettajien kuin opiskelijoidenkin keskuudessa.

Jatkossa MoMent Ry tuleekin varmisti lisäämään koulutustarjontaa tämän tyyppisiin koulutuksiin. Selkeä tarve ja kiinnostus ovat olemassa, joten nyt on aika lisätä koulutustarjontaa.

Jos olette kiinnostuneita ammatti- tai ammattikorkeakoulutason modernien viemärisaneerausten koulutuksesta, voitte olla yhteydessä MoMent Ry:een.

Toteutamme myös muita erityiskoulutuksia alalle tarpeen mukaan.