Moment Ry:n tavoitteena on parantaa ja varmistaa erilaisten koulutusten avulla viemärisaneerausalan henkilöstön osaamista, työturvallisuutta ja hyvää laatutasoa.

Henkilösertifioitu viemärisaneeraaja -koulutuksen tavoitteena on saavuttaa 2-vaiheinen henkilösertifiointijärjestelmä alalla toimijoille siten, että työturvallisuuteen painottuva vaihe 1 tulisi vaatimukseksi kaikille toimijoille. 1-vaiheen päivä päättyy tenttiin. 2-vaihe on kaksipäiväinen jatkokurssi, jossa perehdytään tarkemmin eri menetelmiin. Jatkokurssi sisältää näyttökokeen. Tentin tai näytön vastaanottajalla on oltava vähintään rakennusalan tai LVV-alan teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto ja työkokemusta rakennusalalta vähintään kolme vuotta sekä suoritettu viemärisaneeraajan henkilösertifointikoulutus.

Koulutuksen ovat kehittäneet ja se toteutetaan yhteistyössä MoMent ry, TTS ja VTT.

Henkilösertifioitujen viemärinsaneeraajien 1-vaiheen koulutusta järjestetään seuraavasti:

Kohderyhmä:
Viemäreiden korjauskoulutuksen perusosio -koulutukseen voivat hakeutua ensisijaisesti henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on mielellään työmaakokemusta vähintään 18 kk, josta 12kk LVI kokemusta viemäreiden sisäpuolisesta saneeraamisesta.

Koulutuksesta on hyötyä myös isännöitsijöille, valvojille ja suunnittelijoille

Koulutuksen sisältö
– Tuotevaatimukset ja sertifiointikäytännöt.
– Yleistä kemikaaleista ja käytettävistä materiaaleista.
– Käytettävien tuotteiden työturvallisuusvaarat.
– Suojautuminen vaaroja vastaan.
– Modernien saneerausmenetelmien hyödyt.
– Yleistä tekniikoista ja eri tekniikoiden perusteet
– Vakuutusyhtiön näkökulma ja tilastot vahingoista.
– Työhön liittyvät muut työturvallisuusvaarat
– Työturvallisuuskoe

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset perusvalmiudet, että hän pystyy työskentelemään linja- tai korjausrakennuskohteissa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus antaa valmiudet suoriutua viemäreiden korjauksista, ja teoriakokeesta.
Koulutukseen sisältyvän teoriakokeen hyväksyttävästi suoritettuaan henkilö saa sertifikaattitason yksi.

Lisätiedot / hinta:
Ulkopuolisille 250 € + alv ja Moment ry:n jäsenyritysten henkilöille 150€ + alv Viemärisaneeraajan henkilösertifikaattikoulutus, perusosa osaamisvaatimukset https://www.vttexpertservices.fi/palvelut/sertifiointi-ja-tuotehyv%C3%A4ksynt%C3%A4 Viemärisaneeraajan henkilösertifikaattikoulutus, jatko-osa osaamisvaatimukset https://www.vttexpertservices.fi/palvelut/sertifiointi-ja-tuotehyv%C3%A4ksynt%C3%A4 Henkilösertifikaatin hakeminen
https://omasertifikaatti.fi/

Henkilösertifioitu viemärisaneeraaja on laadun tae

Taloyhtiöiden putkiremontit ovat olleet jo vuosia pinnalla keskusteluissa ja lehdistössä kiinteistökannan vanhetessa. Tilanne pysyy samana tulevaisuudessakin. Viemärisaneeraajan henkilösertifikaatilla työn tilaaja voi varmistua, että työn suorittavat koulutuksen saaneet ammattilaiset laadukkaasti ja turvallisesti. Samalla sertifioitu henkilö osoittaa saneerausyrityksen kiinnostuksen laatu- ja turvallisuusosaamiseen.

Henkilösertifioitu viemärisaneeraaja tuntee saneeraukseen liittyvät lait ja asetukset sekä ymmärtää rakennusfysiikan lämpö- ja kosteustekniset perusteet.

Koska sertifioitu viemärisaneeraaja tuntee eri saneerausmenetelmät ja tietää vanhojen viemäreiden puhdistus- ja kuivatusmenetelmät, hän osaa ehdottaa kiinteistöön sopivia ratkaisuja, joilla voidaan säästää kustannuksia. Hyvään lopputulokseen vaikuttaa myös, että henkilösertifioitu viemärisaneeraaja osaa lukea piirustuksia sekä ymmärtää laadukkaan työn edellytykset ja varmistaa ne.

Henkilösertifiointi auttaa myös työturvallisuuteen: sertifioitu viemärisaneeraaja osaa tunnistaa työsuojeluriskejä ja ennaltaehkäisee ja poistaa niitä – sekä omalta että työkavereiden osalta.

Onko enää yhtään syytä olla ilman sertifiointia?

SEURAAVA KOULUTUSAJANKOHTA LÖYTYY TÄÄLTÄ: https://www.tts.fi/kouluttaudu/rakennusalan_kortit_ja_sertifikaatit/viemareiden_korjauskoulutus_perusosio


Boldan Oy:n järjestämissä Epoksikoulutuksissa käsitellään epoksikemiaa, käyttöturva-tiedotteita, jätteiden hävitystä, suojautumista sekä epoksien turvallista käyttöä työmaalla. Luennoitsijoina Epoksikoulutuksissa ovat mm. vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä Työterveyslaitokselta, tuotekehityskemisti Tero Ojala sekä ympäristöinsinööri Tero Rönkä Teknos Oy:ltä. Koulutuksen on läpikäynyt tällä hetkellä noin 200 asentajaa ja ne ovat olleet erittäin suosittuja vastuullisten asennusyritysten keskuudessa. Seuraavan koulutuksen ajankohta on keväällä 2018, tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Koulutukset järjestetään joko Boldan Oy:n tiloissa Nurmijärvellä tai asiakkaiden toiveiden mukaan ympäri Suomea. Koulutuksista voi kysellä tarkemmin sähköpostitse ville.huhdanmaki@boldan.fi.