Kun MoMent ry perustettiin vuonna 2009, ajatuksena oli luoda kehitysfoorumi, jonka kautta loisimme yhteyden alalla toimivien yritysten välille.

Toimialamme on vuosien saatossa kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti ja alalle on tullut valtava määrä uusia yrityksiä. Samalla sisäpuolinen saneeraus on noussut kaikkien huulille varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ns. perinteiselle remontille. Kotimaisen kehityksen myötä ala on kasvanut voimakkaasti myös ulkomaille usean yrityksen toimesta.

Toivomme, että jokainen viemärinsaneerausalalla sidoksissa olevan yrityksen johtoon kuuluva henkilö ja alalla toimiva yrittäjä liittyy aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan ja antaa oman panoksensa alan menestymiseksi ja eteenpäin viemiseksi, aina kansainvälisille pelikentille asti.
Lisätietoja saat näiltä yhdistyksen kotisivuilta tai kysymällä sähköpostitse: info@momentry.fi

Kysymyksiä voit lähettää myös yhteystietojen alta löytyvällä kyselylomakkeella.


Yhdistyksen jäsenmaksut määräytyvät yrityksen koon perusteella. Jäsenmaksuluokat vuodelle 2018 ovat seuraavat:

Luokka 1: Suuret yritykset 750 e/vuosi

Luokka 2: Keskisuuret yritykset 500 e/vuosi

Luokka 3: Pienet yritykset 250 e/vuosi

Kaikkien maksuluokkien jäsenmaksutasot ovat kuitenkin varsin alhaiset eli rahalle saa hyvin vastinetta toiminnassamme. Jäsenmaksuluokkien suuruus vahvistetaan aina loppuvuodesta.

Jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tilille, Aktia FI47 4050 0010 0458 55
Kirjoittakaa viestikenttään yrityksen nimi.